Prenk bobdoda nji as e maa par kaa pr tfillue sundimin e dymdhet bairakvetui vue shterngimet e nevoishme per